Uusehitised

Maakeldri fassaad (2021)

 

Aasta lõpupoole, kui suuremad tööd said valmis, võtsin ette ühe maakeldri fassaadi rajamise Viljanid maakonnas, Halliste kandis. 

Talu peremehel oli soov taas rajada maakelder samale kohale, kus see algselt oli olnud. Vanast keldrist ei olnud säilinud midagi peale mälestuste ja asukoha. Kui töödega alustasin oli keldri karp juba valmis ning minu ülesandeks oli sellele rajada põllukividest fassaad ning jupike treppi.

Kuna tegemist oli hea savise pinnasega, polnud vundamendi rajamisega suurt muret. Eemaldasin pinnase (mulla) kuni savini ja sealt maalt alustasin müüri ladumist. Kivideks kasutasin kohalike tahumata põllukive, mille peremees oli mulle valmis varunud. Osa nendest pärines keldri süvendamisest ning osa samast ümbrusest põldudelt. Seguks kasutasin seekord tsement segu. Kuna tööde teostamsie aeg jäi Septembrisse ei olenud lubja segu kasutamine enam võimalik. Läbiv lubjasegu kasutamine maakivi müüris vajab kuivamiseks vähemalt 2-3 kuud kuivemat perioodi. Sügisene niiskus kuivamist ei soodusta. 

Tellija soovil lisasin vuugi sisse ka kaunistuseks mõned merekarbid (pildil tunduvad need valgete täppidena vuukides).

Trepi, ukse ava ja silluse ladusin punastest tellistest. Ukse silluse ladusin kerge kaarega  (~5cm), et vältida selle läbivajumist ja tagada pikaajaline püsivus 

Paar nädalat nokitsemist ja valmis ta saigi.