Taastatud ehitised

Maakividest seina taastamine Rakveremaal (2020)

 

Suve teises pooles kutsuti mind taastama vana hoone maakividest laotud müüre. Hoone on tõenäoliselt ehitatud 19 saj lõpupoole. Originaalis koosnes ca 22'st paekivi postist, mille vahel oli suure tõenäosusega laudis. 20 saj alguses on hoone ühte serva, paekivist postide vahele laotud maakividest müürid. Võib oletada, et antud hoone oli kasutusel heinaküüni või tööriista kuurina. Päris täpset otstarvet ei oskagi aimata.

Tänaseks päevaks oli suurem osa seintest lagunenud ning osa paekivi poste ümber kukkunud või sootuks viltu vajunud. Minu tööks oli taastad maakivi müürid.

 

(vaade otsapoolt)

(vaade küljelt)

Suurem osa töid tuli teha külgmiste müüridega, nagu ka pildilt näha, üks neist tuli sisuliselt nullist üles laduda. Otsa müür oli oluliselt paremas konditsioonis, seal vajasid akende sillused ümber tegemist. Algelt oli akna silluseks puidust prussid, millele olid laotud kivid. See ei ole väga hea ja püsiv lahendus. Kasutasin ümber kukkunud postidest hangitud paekive ja ladusin kõikidele akendele kaarega sillused, mis on mehaaniliselt oluliselt tugevam konstruktsioon, kui prussil lamavad kivid. Lisaks akendele tuli ka vuugid täita ning müüri ülemine serv siluda. 

Kõik ehituseks vajalikud kivid olid küll sealsamas hunnikus olemas aga nende laiali laotamine ja puhastamine võttis omajagu aega ja energiat aga lõpptulem sai igati viisakas. Loodame, et hoone peremehel jätkub energiat oma plaanid lõpuni realiseerida ja saame tulevikus neid müüre veel paljudelt piltidelt näha.

(müürid peale taastamist)